[A2Z5B] Angličtina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro mírně pokročilé. Úroveň A2-B1. Učebnice Straightforward Pre-intermediate (2nd edition) lekce 8-12. Z GRAMATIKY JSME SE JIŽ UČILI: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti (will, going to), základy předpřítomného času, modální slovesa (can, must opisy), some x any, stupňování přídavných jmen. BUDEME SE UČIT: další vyjádření budoucnosti (may, might), první podmínkovou větu, trpný rod a vztažné věty. Vše již probrané budeme samozřejmě opakovat a rozšiřovat (např. předpřítomný čas, modální slovesa). Umíme též základní slovní zásobu potřebnou při nakupování, telefonování, stolování, cestování atd. Kurz je také vhodný jako příprava na zkoušku B1 Preliminary. Cvičné testy budou součástí výuky.

Vyučovací dny

St: 15:20-16:50

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

5 000 Kč / 4 500 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

2.9.2020 - 23.6.2021

Objednat kurz