[A2Z1A] Angličtina - Začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro úplné či falešné začátečníky (úroveň A1), 1. ročník základního kurzu, učebnice Straightforward Elementary, Second Edition, SB WB: od lekce 1. BUDEME SE UČIT: sloveso to be, tvoření záporu a otázky, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, přítomný čas prostý, tvoření záporu a otázky, krátké odpovědi, vazba There is/ There are, číslovky základní a řadové, předložky času, příslovce frekvence; z témat např.: My Profile, Countries and Nationalities; Family and Describing People, My Home, My Town, Giving Directions; Months and Dates, Telling the Time atd. Práci s učebnicí si budeme zpestřovat i dalšími rozšiřujícími materiály pro lepší procvičení učiva. A samozřejmě budeme průběžně opakovat a doplňovat vše, co jsme již dříve probrali.

Vyučovací dny

Út: 17:00-18:30

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 28 hod/ 1.pololetí

Cena kurzu za pololetí

4 000 Kč / 3 800 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

5.10.2021 - 28.6.2022

Objednat kurz