[A3AD3B] Angličtina - Pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro pokročilé (úroveň C1), 3.ročník, učebnice Straightforward Advanced 2nd Edition, lekce 7-10. Kurz klade důraz na rozvoj všech řečových dovedností. Rovnoměrně se věnujeme mluvení, čtení, poslechu, zlepšování znalosti gramatiky a lexika. Píšeme. Mimo učebnice pracujeme s dalšími autentickými materiály, které pomáhají rozvoji našich jazykových dovedností. Kromě aktuálních témat probíráme témata jako např. kultura, historie, společenské vědy, volnočasové aktivity, cestování, věda, apod. Gramatiku opakujeme a její znalosti průběžně vylepšujeme. V tomto školním roce nás čeká např. komplexní opakování temporálního systému, pasiv, příslovcí, participií, gerundií, modálních sloves, podmínkových, časových vět a inverze. Čekají nás frázová slovesa, předložkové a idiomatické vazby.

Vyučovací dny

Pá: 8:00-10:25

Rozsah kurzu

3 hod/týden - 54 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

8 700 Kč / 8 265 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

3.9.2021 - 24.6.2022

Objednat kurz