[A3AD3A] Angličtina - Pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro pokročilé (úroveň C1), 3.ročník, učebnice Straightforward Advanced 2nd Edition, lekce 10 - 12. Kurz klade důraz na rozvoj všech řečových dovedností. Rovnoměrně se věnujeme mluvení, čtení, poslechu, zlepšování znalosti gramatiky a lexika. Píšeme. Mimo učebnice pracujeme s dalšími autentickými materiály, které pomáhají rozvoji našich jazykových dovedností. Kromě aktuálních témat probíráme témata jako např. kultura, historie, společenské vědy, volnočasové aktivity, cestování, věda, apod. Gramatiku opakujeme a její znalosti průběžně vylepšujeme. V tomto školním roce nás čeká např. komplexní opakování temporálního systému důrazem na vyjadřování budoucnosti, příslovce, participia, gerundia, modální slovesa a podmínkové věty. Čekají nás frázová slovesa, předložkové a idiomatické vazby.

Vyučovací dny

Čt: 10:45-13:10

Rozsah kurzu

3 hod/týden - 54 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

9 600 Kč / 9 120 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

1.9.2022 - 22.6.2023

Objednat kurz