[A2Z1B] Angličtina - Začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro úplné či falešné začátečníky (úroveň A0 - A1), 1. ročník základního kurzu, učebnice Straightforward Elementary, Second Edition, SB WB: lekce 1 - 4. BUDEME SE UČIT: sloveso to be, tvoření záporu a otázky, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, přítomný čas prostý, tvoření záporu a otázky, krátké odpovědi, vazba There is/ There are, číslovky základní a řadové, předložky času, příslovce frekvence; z témat např.: Můj profil, Země a národnosti, Rodina, popis osob, Můj domov, město, Ukazování cesty, Měsíce a data, Určování času aj.. Práci s učebnicí si budeme zpestřovat i dalšími rozšiřujícími materiály pro lepší procvičení učiva. A samozřejmě budeme průběžně opakovat a doplňovat vše, co jsme již dříve probrali.

Vyučovací dny

Po: 15:20-16:50

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 24 hod/kurz

Cena kurzu za pololetí

3 360 Kč / 3 192 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

7.11.2022 - 26.6.2023

Objednat kurz