[N2Z5A] Němčina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz je vhodný i pro opakování základního učiva na úrovni A1 . Cílem kurzu je osvojení základních komunikativních jazykových dovedností s důrazem na mluvený projev a porozumění slyšenému, s využitím jazykových prostředků jako je slovní zásoba a gramatické struktury. Naučíte se například: formulovat důvody, podmínky, účel a důsledky svého konání; vyjádřit své emoce a postoje; vést rozhovor v základních každodenních situacích, o cestování, bydlení, práci a volném čase, vzdělání, zdraví, vztazích mezi lidmi; vyjádřit se k zajímavostem a problematice německé jazykové oblasti a ČR; procvičíte používání základních společenských zdvořilostních frází. Učebnice Delfin s internetovou podporou a česko-německým pracovním sešitem, doplňkové audiovizuální materiály. Gramatika: stavba vět, souvětí a infinitivních konstrukcí; stavové a průběhové pasivum, verbonominální vazby, Futur I, Partizip I a II, Konjunktiv plusquamperfekta, Konjunktiv II a I, párové spojky.

Vyučovací dny

Čt: 17:00-18:30

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu

4 400 Kč / 3 960 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

6.9.2018 - 27.6.2019

Objednat kurz