[N2Z4B] Němčina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz je vhodný i pro opakování základního učiva na úrovni A1. Cílem kurzu je osvojení základních komunikativních jazykových dovedností s důrazem na mluvený projev a porozumění slyšenému; s využitím jazykových prostředků jako je výslovnost, slovní zásoba a gramatické struktury. Naučíte se například: formulovat důvody, podmínky a důsledky svého konání, vést rozhovor při nakupování, návštěvě, vyjádřit libost a nelibost, přijmutí a odmítnutí nabídky a pozvání, popsat jednoduchý recept a mnoho dalšího. Procvičíte používání základních společenských zdvořilostních frází. Učebnice Delfin s internetovou podporou a česko-německým pracovním sešitem. Gramatika: préteritum pravidelných, nepravidelných sloves, perfektum modálních sloves, spojky, předložky se 2. pádem, vztažné věty, Konjunktiv préterita a opis s würde, účelové, časové, podmínkové, přípustkové a přací věty; nepřímé otázky, infinitivní konstrukce.

Vyučovací dny

Čt: 15:20-16:50

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

4 400 Kč / 3 960 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

6.9.2018 - 27.6.2019

Objednat kurz