[N2Z3A] Němčina - Pokročilí začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz je vhodný i pro tzv. „falešné“ začátečníky. Cílem kurzu je osvojení základních komunikativních jazykových dovedností s důrazem na mluvený projev a porozumění slyšenému, s využitím jazykových prostředků jako je výslovnost, slovní zásoba a gramatické struktury. Naučíte se například: vést jednoduchý telefonní rozhovor, popsat svůj režim dne, zvládnout základní situace při cestování, vést rozhovor při návštěvě sportovní nebo kulturní akce, vyjádřit svá přání, pochybnosti, emoce; orientovat se v problémových situacích, popsat zvyklosti své rodiny o svátcích a oslavách, vést rozhovor při nákupu v supermarketu, v restauraci, jako host i hostitel při návštěvě přátel; telefonicky rezervovat ubytování a mnoho dalšího. Učebnice Delfin s internetovou podporou a česko-německým pracovním sešitem. Gramatika: Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, préteritum pomocných sloves, rekce sloves, skloňování zájmen, vedlejší věty, stupňování přídavných jmen a příslovcí, infinitiv s zu, skloňování přídavných jmen, préteritum pravidelných sloves, zvratná slovesa, předložky se 3, se 4. pádem; vztažná slovesa, slovesné vazby.

Vyučovací dny

Út: 17:45-19:15

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

4 400 Kč / 3 960 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

4.9.2018 - 25.6.2019

Objednat kurz