[N2Z2A] Němčina - Pokročilí začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz je vhodný i pro „věčné“ začátečníky. Cílem kurzu je osvojení základních komunikativních jazykových dovedností s důrazem na mluvený projev a porozumění slyšenému, s využitím jazykových prostředků jako je výslovnost, slovní zásoba a gramatické struktury. Naučíte se například: pozdravit a přivítat návštěvu, počítat do 1000, zeptat se na cenu a množství, představit se, hovořit o své rodině, přátelích a zájmech; poděkovat, orientovat se v časových souvislostech a problémových situacích, naplánovat výlet, vést rozhovor v restauraci, domluvit schůzku, požádat o radu nebo pomoc, popsat cestu, vyplnit jednoduchý formulář, napsat vzkaz, vyjádřit nutnost, možnost nebo zákaz a mnoho dalšího. Učebnice Delfin s internetovou podporou a česko-německým pracovním sešitem. Gramatika: časování pravidelných a nepravidelných sloves, stavba věty, osobní, přivlastňovací a neurčitá zájmena; modální slovesa, člen určitý a neurčitý, skloňování podstatných jmen, členů a zájmen, předložky se 3. a 4. pádem, slovesa s odlučitelnými předponami.

Vyučovací dny

Út: 16:00-17:30

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

4 400 Kč / 3 960 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

4.9.2018 - 25.6.2019

Objednat kurz