[A3Z3-4A] Angličtina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro mírně pokročilé. Úroveň A2-B1. Učebnice Straightforward Pre-intermediate (2nd edition) lekce 4-9. Z GRAMATIKY UŽ JSME SE UČILI: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vyjádření budoucnosti (will, going to), základy předpřítomného času, modální slovesa (can, must opisy), some x any, stupňování přídavných jmen. BUDEME SE UČIT: první podmínkovou větu, trpný rod a vše již probrané budeme opakovat a rozšiřovat. Umíme též základní slovní zásobu potřebnou při nakupování, telefonování, stolování, cestování atd.

Vyučovací dny

St: 17:45-20:10

Rozsah kurzu

3 hod/týden - 54 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

7 500 Kč / 6 750 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

4.9.2019 - 24.6.2020

Objednat kurz