[A3Z3A] Angličtina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro mírně pokročilé (úroveň A1-A2), 2. ročník základního kurzu, učebnice Straightforward Pre-Intermediate, Second Edition: lekce 1-6. UMÍME: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý, modální slovesa: can, should, must, vazbu there is/ there are, číslovky, hodiny, stupňování přídavných jmen, vyjádření budoucnosti: will/ going to, předpřítomný čas. BUDEME SE UČIT: vazbu used to, minulý čas průběhový, modální slovesa may, might, trpný rod, účelový infinitiv, předložky času a pohybu, vztažné věty. A samozřejmě budeme opakovat a průběžně doplňovat vše, co již umíme.

Vyučovací dny

Po: 17:15-19:40

Rozsah kurzu

3 hod/týden - 54 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

7 500 Kč / 6 750 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

2.9.2019 - 22.6.2020

Objednat kurz