[AR2Z6A] Arabština - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

POZORNĚNÍ!! Tento kurz od ŘÍJNA 2019 (pro přihlášení zadejte Měsíc od: ŘÍJNA). Kurz je určen pro pokročilé studenty, kteří zvládli kromě základů arabštiny i pokročilou gramatiku a slovní zásobu. Kurz předpokládá u studentů znalost přítomného a minulého času pravidelných sloves (min. první čtyři kmeny), subjunktivu, číslovek (1-1000) a časování sloves s 2. souhláskou kořene „w“, „j“ nebo hamzou. Studenti by měli mít za sebou alespoň 4 semestry arabštiny. Obsahem kurzu bude prohlubování znalostí arabské gramatiky např. slovesa s 3. souhláskou kořene „w“, „j“ nebo hamzou, trpný rod anebo vedlejší věty. Konverzace se zaměří na aktuální společenská témata. Součástí jazykového kurzu bude rovněž práce s původními arabskými texty (noviny, časopisy, knihy), rozvíjení písemného projevu a ústní prezentace.

Vyučovací dny

St: 18:40-20:10

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 28 hod/ 1.pololetí

Cena kurzu za pololetí

4 000 Kč / 3 600 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

2.10.2019 - 24.6.2020

Objednat kurz