[A2Z4B] Angličtina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro pokročilé začátečníky (úroveň A2), 4. ročník základního kurzu, učebnice Straightforward Pre-Intermediate, Second Edition, SB WB: od lekce 6. PROBÍRALI JSME: přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, vazbu used to, modální sloveso: can, should, must, vazbu there is/ there are, číslovky, hodiny, how much/ how many, stupňování přídavných jmen, vyjádření budoucnosti: will/ going to, předpřítomný čas; z témat např.: Family life, Home, School days, Towns and Cities, Relationships, Free time, Holidays. BUDEME SE UČIT: modální slovesa may, might, trpný rod, účelový infinitiv, předložky času a pohybu, vztažné věty; z témat např.: Food, Restaurants, Jobs, Life in the future, TV and cinema, Animals, Health, Keeping fit . A samozřejmě budeme průběžně opakovat a doplňovat vše, co jsme již dříve probrali.

Vyučovací dny

Út: 17:00-18:30

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

5 000 Kč / 4 750 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

1.9.2020 - 22.6.2021

Objednat kurz