[A3Z2B] Angličtina - Pokročilí začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Charakteristika kurzu: Kurz pro velmi mírně pokročilé (úroveň A2), 2. ročník základního kurzu, učebnice Straightforward Elementary, Second edition: lekce 8-12. CO UŽ UMÍME: přítomný a minulý čas prostý, nepravidelná slovesa, can/can't, ukazovací zájmena, vazba there is/there are, some/any, názvy zemí a příslušníků národů, části domu/bytu, nábytek, termíny z oblasti počasí, jídla a pití, popis osoby, určování času. CO SE BUDEME UČIT: přítomný čas průběhový, modální slovesa, should/shouldn't, must/mustn't/needn't, stupňování přídavných jmen, vyjadřování budoucnosti, předpřítomný čas, slovní zásoba z oblasti dopravy, oblečení, zdraví a nemoci, nakupování, frázová slovesa a další. TĚŠÍME SE NA VÁS.

Vyučovací dny

Po: 17:00-19:25

Rozsah kurzu

3 hod/týden - 54 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

7 500 Kč / 7 125 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

2.9.2020 - 15.6.2021

Objednat kurz