Kurzy pro seniory 2021

V rámci Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hl. m. Prahy 2021

nabízíme následující čtyřměsíční jazykové kurzy pro seniory zdarma:

 • Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé
  čtvrtek 15.00–16.30 hod.
 • Francouzština pro začátečníky a mírně pokročilé
  úterý 14.20–15.50 hod.
 • Španělština pro začátečníky a mírně pokročilé
  pondělí 15.20–16.50 hod.
 • Ruština pro mírně pokročilé se zaměřením na konverzaci
  (s rodilým mluvčím)
  středa 15.20–16.50 hod.

Výuka bude probíhat na adrese: Školská 15, Praha 1
Doba konání: září–prosinec 2021
Přihlášky: osobně v úředních hodinách na jazykovém oddělení v 1. patře budovy naší školy

* Podmínkou přihlášení se do kurzu je trvalé bydliště v Praze a věk 65+.

Počet míst v kurzu omezen!

Kontakty:

angličtina, germánské a orientální jazyky    jo1@sjs.cz           222 232 237

románské a slovanské jazyky                      jo2@sjs.cz           222 231 338


Zpět »