Poslední volná místa v kurzech pro seniory

V rámci Programu na podporu vzdělávání seniorů na území hl. m. Prahy 2021

nabízíme následující čtyřměsíční jazykové kurzy pro seniory zdarma:

  • Angličtina pro začátečníky

čtvrtek 13.00–14.30 hod.

  • Angličtina pro mírně pokročilé

čtvrtek 15.00–16.30 hod.

  • Francouzština pro začátečníky

úterý 10.00–11.30 hod.

  • Francouzština pro mírně pokročilé

úterý 14.20–15.50 hod.

  • Španělština pro začátečníky a mírně pokročilé

pondělí 15.20–16.50 hod.

Výuka probíhá na adrese: Školská 15, Praha 1
Doba konání: září (resp. říjen)–prosinec 2021
Přihlášky: osobně v úředních hodinách na jazykovém oddělení v 1. patře budovy naší školy

* Podmínkou přihlášení se do kurzu je trvalé bydliště v Praze a věk 65+.

Počet míst v kurzu omezen!

Kontakty:

angličtina, germánské a orientální jazyky    jo1@sjs.cz           222 232 237

románské a slovanské jazyky                      jo2@sjs.cz           222 231 338


Zpět »