[I2Z2A] Italština - Pokročilí začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro pokročilé začátečníky (úroveň A1), 2. ročník základního kurzu. Studenti přicházejí se znalostí slovní zásoby a frazeologie k tématům: základní osobní údaje, práce a další každodenní aktivity, stravování, orientace po městě, cestování. Ovládají základy italské gramatiky: členy, množné číslo, osobní a některá přivlastňovací zájmena, přítomný čas pravidelných a některých nepravidelných sloves, základy minulého času passato prossimo. Program 2. ročníku má dovést k ovládnutí italštiny na úrovni velmi solidní (rozšířené) A1. Slovní zásoba je získávána na tématech: oslavy a příbuzenské vztahy, denní program, nakupování, schůzky, počasí, vzhled a vlastnosti člověka, život ve městě a na venkově. Z gramatiky se učíme minulý čas passato prossimo, přivlastňovací zájmena, zájmena ve 3. a 4. pádě, dělivý člen a zájmennou částici ne, podmiňovací způsob. Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a je tedy vhodný pro čerpání z tzv. šablon.

Vyučovací dny

Čt: 15:20-16:50

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

5 600 Kč / 5 320 Kč
Cena za lomítkem platí pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let.

Termín

7.9.2023 - 27.6.2024

Objednat kurz