[I2Z2A] Italština - Pokročilí začátečníci <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro mírně pokročilé začátečníky (úroveň A1), 2. ročník základního kurzu. Studenti přicházejí se znalostí slovní zásoby a frazeologie k tématům: základní osobní údaje, práce a další každodenní aktivity, stravování, orientace po městě, cestování. Ovládají základy italské gramatiky: členy, množné číslo, osobní a některá přivlastňovací zájmena, přítomný čas pravidelných a některých nepravidelných sloves, základy minulého času passato prossimo. Program 2. ročníku má dovést k ovládnutí italštiny na úrovni velmi solidní (rozšířené) A1. Slovní zásoba je získávána na tématech: oslavy a příbuzenské vztahy, denní program, nakupování, schůzky, počasí, vzhled a vlastnosti člověka, život ve městě a na venkově. Z gramatiky se učíme minulý čas passato prossimo, přivlastňovací zájmena, zájmena ve 3. a 4. pádě, dělivý člen a zájmennou částici ne, podmiňovací způsob.

Vyučovací dny

Čt: 17:00-18:30

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

6 200 Kč / 5 890 Kč

Termín

5.9.2024 - 26.6.2025

Objednat kurz