[A2Z3A] Angličtina - Mírně pokročilí <  Zpět na výpis

Charakteristika kurzu

Kurz pro mírně pokročilé (úroveň A2), 3. ročník základního kurzu, učebnice Straightforward Elementary, Second Edition, SB WB: lekce 10 -12 navazovat bude učebnice English File Pre-Intermediate, lekce 1-5. BUDEME SE UČIT: minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, přítomný čas průběhový, modální slovesa can,must, needn´t a navíc další slovesný čas -present perfect plus slovní zásobu použitelnou v běžném životě. Práci s učebnicí si budeme zpestřovat i dalšími dodatkovými materiály pro lepší procvičení učiva. A samozřejmě budeme průběžně opakovat a doplňovat vše, co jsme již dříve probrali.

Vyučovací dny

Út: 17:00-18:30

Rozsah kurzu

2 hod/týden - 36 hod/pololetí

Cena kurzu za pololetí

6 200 Kč / 5 890 Kč

Termín

4.9.2024 - 25.6.2025

Objednat kurz