SWEDEX A2

Aktuálně není
vypsán žádný termín

Zájemci, kteří uvažují o práci nebo studiu ve Švédsku, potřebují často získat certifikát osvědčující znalosti švédštiny. Na naší škole je možné složit mezinárodní zkoušky z švédštiny Swedex  na úrovni A2 a B1, a nově i B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Ke zkoušce se může přihlásit kdokoliv, absolvování kurzu není podmínkou.

SWEDEX je jediný mezinárodní certifikát ze švédštiny jako cizího jazyka. 

Od roku 2010 lze zkoušku SWEDEX složit i v Praze - na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, a to za stejných podmínek jako v testovacích centrech Švédska či v 33 různých zemích celého světa. 
Díky vysoké prestiži a absolvování příslušného školení s ověřením jazykové a metodické způsobilosti examinátorů získala naše jazyková škola licenci jako jediná jazyková škola v České republice.

Obsah a struktura zkoušky

Složením zkoušky SWEDEX A 2 prokážete, že rozumíte frázím a běžným výrazům týkajících se vaší osoby aj., zvládáte jednoduchou, obvyklou komunikaci, dovedete poskytnout a požádat o informace každodenního charakteru. Umíte jednoduše popsat rodinu a jiné osoby, svůj život a bydlení, vzdělání a zaměstnání.

Swedex testuje všechny jazykové schopnosti a znalosti.

Zkouška se na všech úrovních skládá z písemné a z ústní části.
Písemná část:

Swedex A2

(cca 2 hodiny)

1. Porozumění čtenému textu 

45 minut

2. Slovní zásoba a gramatika

20 minut

    Přestávka

20 minut

3. Porozumění vyslechnutému textu

15 - 20 minut

4. Písemný projev

20 minut

 

Modelový test pro A2 Vám ukáže, jak jednotlivé části testu vypadají. Můžete si jej stáhnout přímo z webové stránky Swedex, viz „Modelltest“.

Ústní část:
Swedex A2: jednoduchá konverzace, popis obrázku a výměna informací
Na každého účastníka individuální zkoušky A2 připadá 10 minut.

Hodnocení a výsledek
Bodové hodnocení založené na počtu správných odpovědí se provádí v dílčích subtestech. Hodnocení písemného a ústního projevu probíhá podle stanovených kritérií.
Body za dílčí zkoušky se sčítají. Horší výsledek z jedné části tak lze kompenzovat lepším výsledkem z jiné části. Hranice pro hodnocení „prospěl/uspěl" je 60 %, a je třeba jí dosáhnout jak v písemné tak v ústní části.
Stupnice pro celkový konečný výsledek: prospěl, prospěl dobře a prospěl velmi dobře.

Zkoušku jako celek lze opakovat nejdříve až po půl roce při dalším zkouškovém termínu.

Certifikát
Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč mezinárodní certifikát s uvedením dosažených výsledků, kterým může prokázat, jaká je úroveň jeho znalosti švédštiny.
Certifikát nese logo Folkuniversitetet (FU), Svenska institutet (SI) a International Certificate Conferences (ICC).
Další informace ke zkoušce www.swedex.info

Termín zkoušky:
písemná část: 21. května 2021
ústní část : bude upřesněno později
uzávěrka přihlášek: 7. května 2021
Zkouška se koná v budově naší školy Školská 15, Praha 1.

Přihlášky:
Přihlášky si lze vyzvednout na jazykovém oddělení v 1. patře nebo stáhnout zde.
K přihlášce (vyplňte prosím českou i švédskou verzi) je nutné přiložit kopii průkazu totožnosti.

Poplatek za zkoušku:
Swedex A2: 4.500,- Kč
Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    

Cvičné testy a další informace najdete na www.swedex.info

Informace o SWEDEX B1 a SWEDEX B2.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity