SWEDEX B1

Aktuálně není
vypsán žádný termín

Zájemci, kteří uvažují o práci nebo studiu ve Švédsku, potřebují často získat certifikát osvědčující znalosti švédštiny. Na naší škole je možné složit mezinárodní zkoušky z švédštiny Swedex  na úrovni A2 a B1, a nově i B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Ke zkoušce se může přihlásit kdokoliv, absolvování kurzu není podmínkou.

SWEDEX je jediný mezinárodní certifikát ze švédštiny jako cizího jazyka. 

Od roku 2010 lze zkoušku SWEDEX složit i v Praze - na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, a to za stejných podmínek jako v testovacích centrech Švédska či 33 různých zemích celého světa. 
Díky vysoké prestiži a absolvování příslušného školení s ověřením jazykové a metodické způsobilosti examinátorů získala naše jazyková škola licenci jako jediná jazyková škola v České republice.

Obsah a struktura zkoušky

Složením zkoušky SWEDEX B 1 prokážete, že rozumíte sdělení v běžném jazyce, týkající se známých a každodenních skutečností. Zvládáte většinu situací při cestování v oblasti jazyka. Bez přípravy můžete vstoupit do hovoru o předmětech osobního zájmu nebo o každodenním životě. Umíte jednoduše popsat zkušenosti a události, přání a cíle. Dovedete zdůvodnit a vysvětlit své názory.

Swedex testuje všechny jazykové schopnosti a znalosti.

Zkouška se na všech úrovních skládá z písemné a z ústní části.


Písemná část:

 Swedex B1

(cca 3 hodiny)

1. Porozumění čtenému textu

45 minut

    Přestávka

15 minut

2. Slovní zásoba a gramatika

20 minut

3. Písemný projev

30 minut

    Přestávka

20 minut

4. Porozumění vyslechnutému textu

35 - 45 minut

Modelový test pro B1 Vám ukáže, jak jednotlivé části testu vypadají. Můžete si jej stáhnout přímo z webové stránky Swedex, viz „Modelltest“.

 

Ústní část:
Swedex B1: dialog ke zvolenému tématu a rozhovor na základě obrázků.

Na dva účastníky, kteří jsou zkoušeni ve dvojici, 15 minut (+ 15 minut přípravy).

Hodnocení a výsledek
Bodové hodnocení založené na počtu správných odpovědí se provádí v dílčích subtestech. Hodnocení písemného a ústního projevu probíhá podle stanovených kritérií.
Body za dílčí zkoušky se sčítají. Horší výsledek z jedné části tak lze kompenzovat lepším výsledkem z jiné části. Hranice pro hodnocení „prospěl/uspěl" je 60 %, a je třeba jí dosáhnout jak v písemné tak v ústní části.
Stupnice pro celkový konečný výsledek: prospěl, prospěl dobře a prospěl velmi dobře.

Zkoušku jako celek lze opakovat nejdříve až po půl roce při dalším zkouškovém termínu.

Certifikát
Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč mezinárodní certifikát s uvedením dosažených výsledků, kterým může prokázat, jaká je úroveň jeho znalosti švédštiny.
Certifikát nese logo Folkuniversitetet (FU), Svenska institutet (SI) a International Certificate Conferences (ICC).
Další informace ke zkoušce www.swedex.info

Termín zkoušky:
písemná část: xxx
ústní část : xxx
uzávěrka přihlášek: xxx
Zkouška se koná v budově naší školy Školská 15, Praha 1.

Přihlášky:
Přihlášky si lze vyzvednout na jazykovém oddělení v 1. patře nebo stáhnout zde .
K přihlášce (vyplňte prosím českou i švédskou verzi) je nutné přiložit kopii průkazu totožnosti.

Poplatek za zkoušku:
Swedex B1: 4.500,- Kč. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    

Cvičné testy a další informace najdete na www.swedex.info

Informace o SWEDEX A2 a SWEDEX B2.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity