Mimořádná a ochranná opatření

V souvislosti s aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR uvádíme, že:

  • žáci na první hodině musí předložit čestné prohlášení o očkování či ochranné lhůtě po prodělání onemocnění Covid-19 (vzor níže), případně předložit platný negativní test z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů);
  • pokud však žák není naočkován, onemocnění neprodělal a negativní test z odběrového místa nepředloží, je povinen nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst ve všech vnitřních prostorech školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Vzor čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

 

Já, __________________________ (celé jméno a příjmení) narozen/a ___________________ (datum narození),

 bytem _________________________________________________ (adresa trvalého bydliště) tímto čestně prohlašuji, že jsem dne _______________ (datum)          

a) absolvoval ukončené očkování proti onemocnění Covid-19

b) prodělal onemocnění Covid-19 (ochranná lhůta 180 dnů)

c) předložil platný negativní test na onemocnění Covid-19 z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).

V ___________________ (místo sepsání), dne ____________________ (dnešní datum)


Zpět »