Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt

jednu středu v měsíci a druhou sobotu v měsíci

On-line přihláška na zkoušku je k dispozici na centrálních webových stránkách www.cestina-pro-cizince.cz. 

Protokol o kontrole České školní inspekce zaměřené na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt 2017

Od 1. ledna 2009 musí cizinec prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky.

Co potřebujete ke zkoušce?

  • Platný doklad totožnosti (PAS)
  • Poukaz (Voucher)

            Bez poukazu, který vydávají pracoviště ministerstva vnitra, nelze zkoušku bezplatně vykonat.

Jak se přihlásit?

Nový přihlašovací systém:

V případě, že se přihlašujete on-line, je nutné  pro dokončení registrace ke zkoušce A1  osobně se dostavit do jazykové školy, přinést "Poukaz na bezplatnou zkoušku", případně hotovost (1 500 Kč), vyplnit a podepsat přihlášku. Nezapomeňte si vzít s sebou pas.

Adresa školy:

                    Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. m. Prahy

                    Kontaktní místnost – zkouška A1, 1. patro

                    Školská 15

                    116 72  Praha 1

                    mail: cizinec@sjs.cz

Mapa

Úřední hodiny:

 červenec, srpen - po dohodě na tel. 773 949 159

 PONDĚLÍ

 ------        

 ÚTERÝ

 12.30 - 15.00

 18.30 - 19.30

 STŘEDA

 11.00 - 15.30                          

 ČTVRTEK

   

 12.30 - 15.00

 18.30 - 19.30

 PÁTEK

 ------        

  Další termíny po telefonické dohodě na 773 949 159.

telefon

+420 222 232 235 

v úředních hodinách 

mobil  

+420 773 949 159 

  

Popis zkoušky

 

Zkouška se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní.

Písemná část trvá 80 minut a má tyto části:

1.

Čtení s porozuměním 

25 minut 

 maximální/minimální počet bodů 

 20/12 

2. 

Porozumění vyslechnutému textu 

35 - 40 minut 

 maximální/minimální počet bodů 

 20/12 

3.  

Psaní  

15 minut 

 maximální/minimální počet bodů 

 20/12 

 

Informace o zkoušce

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení, poslechu a psaní. Po písemné části následuje ústní pohovor. 

Zkouška Doba trvání (čistý čas) 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 

Čtení 25 minut 
Poslech 35 - 40 minut 
Psaní 15 minut 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 10 minut 

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny, celou dobu musíte zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet. 
Všechny odpovědi píšete do ODPOVĚDNÍHO LISTU. Jeho ukázku naleznete v brožuře s modelovou verzí zkoušky.

Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou zkoušku. 

Co děláte při zkoušce 
Při zkoušce čtení dostanete text na čtení a píšete odpovědi na odpovědní listy (2 strany). 
Při zkoušce poslechu dostanete text, budete poslouchat CD a píšete odpovědi na odpovědní listy (3 strany). 
Při zkoušce psaní dostanete text a píšete na odpovědní listy (2 strany). 
Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky podle obrázků. 

Poplatek 
První zkouška (s poukazem) je pro vás zdarma (neplatíte). 
Za další zkoušky platíte - za každou 1 500 Kč. Zkoušku můžete opakovat ve stejné nebo v jiné škole.
Ukázka zkoušky 
Na těchto webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky platná od května 2019, která zahrnuje všechny části zkoušky.  Další informace o zkoušce naleznete na Facebooku.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity