Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt

čeština pro cizince A1 19.12.2018 08:00 - 17:00 Kancelář zkoušky pro trvalý pobyt 0/20 Originál Poukazu je nutné dodat do školy nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky 0 Nelze přihlásit
čeština pro cizince A1 12.1.2019 08:00 - 17:00 Kancelář zkoušky pro trvalý pobyt 19/25 Originál Poukazu je nutné dodat do školy nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky 0 Přihlásit ke zkoušce
čeština pro cizince A1 23.1.2019 12:00 - 20:00 Kancelář zkoušky pro trvalý pobyt 17/20 Originál Poukazu je nutné dodat do školy nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky 0 Přihlásit ke zkoušce
Jazyk Úroveň Datum Čas Učebna Volných Další informace Cena

 Protokol o kontrole České školní inspekce zaměřené na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt 2017

Od 1. ledna 2009 musí cizinec prokázat znalost českého jazyka, aby mohl získat povolení k trvalému pobytu na území České republiky. Tato povinnost se nevztahuje na občany Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Švýcarska a na jejich rodinné příslušníky.

Co potřebujete ke zkoušce?

  • Platný doklad totožnosti (PAS)
  • Poukaz (Voucher)

            Bez poukazu, který vydávají pracoviště ministerstva vnitra, nelze zkoušku bezplatně vykonat.

Jak se přihlásit?

Upozorňujeme, že zájemce o zkoušku A1 musí být přihlášený a minimálně 5 pracovních dní před termínem zkoušky dodat (osobně nebo poštou) originál "Poukazu na bezplatnou zkoušku".

Adresa školy:

                    Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. m. Prahy

                    Kontaktní místnost – zkouška A1

                    Školská 15

                    116 72  Praha 1

                    mail: cizinec@sjs.cz

Mapa

Úřední hodiny (mimo úřední hodiny lze poukazy odevzdat na sekretariátu v 1. patře.):

 PONDĚLÍ

 11.00 - 14.00           

 ÚTERÝ

 11.00 - 16.45          

 STŘEDA

                                   12.30 - 16.45

 ČTVRTEK

11.00 - 16.45           

 PÁTEK

 8.00 - 14.00           

 

telefon

+420 222 232 235 

v úředních hodinách 

mobil  

+420 773 949 159 

v úředních hodinách  

Popis zkoušky

 

Zkouška se skládá ze dvou částí, z části písemné a z části ústní.

Písemná část trvá 80 minut a má tyto části:

1.

Čtení s porozuměním 

25 minut 

 maximální/minimální počet bodů 

 20/12 

2. 

Porozumění vyslechnutému textu 

35 - 40 minut 

 maximální/minimální počet bodů 

 20/12 

3.  

Psaní  

15 minut 

 maximální/minimální počet bodů 

 20/12 

 

Informace o zkoušce

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti čtení, poslechu a psaní. Po písemné části následuje ústní pohovor. 

Zkouška Doba trvání (čistý čas) 

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA 

Čtení 25 minut 
Poslech 35 - 40 minut 
Psaní 15 minut 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 10 minut 

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny, celou dobu musíte zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet. 
Všechny odpovědi píšete do ODPOVĚDNÍHO LISTU. Jeho ukázku naleznete v brožuře s modelovou verzí zkoušky.

Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou zkoušku. 

Co děláte při zkoušce 
Při zkoušce čtení dostanete text na čtení a píšete odpovědi na odpovědní listy (2 strany). 
Při zkoušce poslechu dostanete text, budete poslouchat CD a píšete odpovědi na odpovědní listy (3 strany). 
Při zkoušce psaní dostanete text a píšete na odpovědní listy (2 strany). 
Při zkoušce mluvení odpovídáte na otázky podle obrázků. 

Poplatek 
První zkouška (s poukazem) je pro vás zdarma (neplatíte). 
Za další zkoušky platíte - za každou 1 500 Kč. Zkoušku můžete opakovat ve stejné nebo v jiné škole.
Ukázka zkoušky 
Na těchto webových stránkách je k dispozici brožura s modelovou verzí zkoušky, která zahrnuje všechny části zkoušky a interaktivní modelová zkouška, ve které si můžete vyzkoušet své znalosti. K přípravě na zkoušku je k dispozici i nová příručka s názvem Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Více informací v sekci Příručka.


 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity