Škola otevřena od 11. května

Na základě rozhodnutí vlády je od pondělí 11. května povolena osobní přítomnost žáků v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. Vracíme se k běžnému způsobu výuky.

Výuka bude probíhat v souladu s instrukcemi MŠMT za následujících podmínek:

 • Maximální počet žáků v kurzu je 15.
 • Při vstupu do školy a pohybu ve společných prostorách (kanceláře, chodby, schodiště, toalety) je nutné nosit roušku.
 • Výuka ve třídě probíhá bez roušky (každý student musí mít s sebou plastový obal/sáček, do kterého si roušku uloží).
 • Žáci sedí v lavici po jednom s rozestupy min. 1,5 metru.
 • V každé třídě a na WC bude k dispozici dezinfekční gel.
 • O přestávkách na chodbě a při odchodu z budovy je opět nutná rouška a dodržování rozestupů.

 

Ve škole již platí přísnější úklidový a hygienický režim (pravidelná desinfekce ploch a předmětů, kterých se dotýká víc lidí – lavice, židle, kliky, vypínače, vodovodní baterie, WC atd.).

Upozornění:

Jestliže se týká vás nebo osoby, která s vámi žije ve společné domácnosti, některý z následujících rizikových faktorů, je na vašem zvážení a rozhodnutí, zda se budete výuky účastnit:

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 • Chronické onemocnění plic (např. středně závažné a závažné astma)
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou farmakologickou léčbou, např. vysoký krevní tlak.
 •  Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při onkologické léčbě,
  c) po transplantaci orgánů a/nebo kostní dřeně.
 •  Těžká obezita
 •  Farmakologicky léčená cukrovka
 •  Chronické onemocnění ledvin vyžadující dialýzu.
 •  Onemocnění jater.

 

Každý žák musí před zahájením první hodiny odevzdat vyučujícímu vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde). Formuláře budou k dispozici i ve škole.

Děkujeme za pochopení!

Těšíme se na vás.

With the reference to the decision of the government of April 30, 2020, courses at language schools accredited with the state language examinations are expected to resume on May 11, 2020.


Zpět »