Výsledky písemné části státních jazykových zkoušek

Státní jazyková zkouška speciální 24. 11. 2017

U písemné části státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský z francouzštiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 1, 2, 4.

U písemné části státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský ze španělštiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 1.

U písemné části státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský z ruštiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 3, 4.

U písemné části státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický z italštiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 3.

U písemné části státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický z němčiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 1, 2, 3.

U písemné části státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský z angličtiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10.

Výsledky dalších zkoušek dosud nejsou k dispozici.

 

Státní jazyková zkouška všeobecná 24. 11. 2017

U písemné části státní jazykové zkoušky všeobecné z rumunštiny konané dne 24. 11. 2017 byli úspěšní tito kandidáti:
č. 1.


Zpět »