Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Termíny již brzy.

CERTIFIKÁT O ZNALOSTI NIZOZEMŠTINY

Osvědčení o znalosti nizozemštiny jako cizího jazyka je mezinárodně uznávaný certifikát pro studující nizozemštiny na celém světě. Zkoušky se konají pod patronací organizace Nizozemské jazykové unie (Nederlandse Taalunie), zadání zkoušek připravuje kolektiv jazykovědců na univerzitě v Lovani (Katholieke universiteit Leuven, Belgie) a univerzity v Amsterdamu (Universiteit van Amsterdam, Nizozemsko). Kandidáti, kteří úspěšně složí zkoušku, prokáží, že na příslušné úrovni a zvoleném zaměření jsou schopni komunikovat písemně i ústně. Uchazeči si volí typ (profil) zkoušky, který nejlépe vyhoví jeho zájmu a cílům, pro které se nizozemštinu učí.

V tomto školním roce (2021/2022) pořádáme zkoušky úrovně B2.

Typy zkoušek (profilů):

1. Turistická a neformální znalost - úroveň A2
(INFO)
Určeno pro zájemce, kteří chtějí nizozemštinu využívat při turistickém styku.
Cílem je prokázat schopnost komunikace v jednodušším denním styku.

2. Znalost nizozemštiny pro společenský styk - úroveň B1
(FORM)
Určeno pro uchazeče, kteří mají zájem o nizozemský jazyk a kulturu, nebo pro
kandidáty, kteří se připravují na dlouhodobý pobyt v Nizozemsku nebo Belgii.

3. Profil profesionální jazyková schopnost - úroveň B2
(Profiel Professionele Taalvaardigheid)
Určeno pro zájemce, kteří nizozemštinu potřebují pro výkon povolání
v administrativě a sektoru služeb (např. sekretářka, pracovník v bance).

4. Znalost nizozemštiny pro potřeby vyššího vzdělání - úroveň B2
(STRT)
Určeno pro zájemce o studium na nizozemských univerzitách nebo vyšších školách.

5. Znalost nizozemštiny na akademické úrovni - úroveň C1
(EDUP)
Určeno pro kandidáty, kteří končí studium oboru nizozemština na zahraniční
univerzitě a připravují se na dráhu učitele nizozemštiny nebo výzkumného
pracovníka. Každý z uvedených typů zkoušek má 3 části. V části A prokáže
kandidát schopnost porozumění slyšenému textu, část B obsahuje oddíl čtení
s porozuměním a písemný projev, část C je věnována konverzaci. Zpracovaná
zadání zkoušek zasílá examinující instituce zadavatelům (univerzita Lovaň nebo
Amsterdam) a kandidáti dostanou po vyhodnocení písemnou zprávu přímo od
organizátorů. Zkoušky se konají jednou ročně a to v květnu, zájemci se ke
zkouškám hlásí prostřednictvím examinující instituce do 21. března 2022.

Cena: 1.000,- Kč. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.    

Cvičné testy k vyzkoušení zde.

Přihlášky elektronicky a další informace na: www.cnavt.org

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity