Kontakty / Contact Information / Контакты

Contact Phone Number / Контактный телефон : +420 606 917 428
E-mail: vo2@sjs.cz

Jazykové oddělení 2
románské  a slovanské jazyky


Mgr. Kateřina Fousková - vedoucí odd., vo2@sjs.cz 
Petra Škapová - asistentka odd., jo2@sjs.cz

Telefon:  +420 222 231 338
Mobil:     +420 606 917 428 (PhDr. Jitka Krauzová)

Adresa: Školská 15, Praha 1
Mapa

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus

Kontakty

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Fax: 222 232 236

sekretariat@sjs.cz

Anglické odd. 222 232 237
Germánské odd. 222 232 237
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 232 237
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159