Kurzy pro středoškoláky s OMJ

Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Jedná se o kurzy českého jazyka pro žáky SŠ s odlišným mateřským jazykem.

Kurzy jsou pro žáky středních škol bezplatné. Je vybírána vratná záloha jako jistina, že žák neukončí docházku předčasně (nutnost absolvovat 75 %). Při přihlášení do kurzu zájemce doloží, že je žákem střední školy.

Kurzy zahajují výuku již v září. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu. Přihláška ke stažení zde.

Kontakty

 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, e-mail: jo2@sjs.cz, cizinec@sjs.cz,
  tel.: 222 231 338 nebo 606 917 428.

 

Nabídka kurzů češtiny pro studenty s OMJ 2019/2020

 

Celoroční kurz A1-A2 (čtyřletý kurz)

Kurzy jsou určeny studentům prvních, případně druhých ročníků s velmi elementární znalostí češtiny, tzn. na úrovni A1 – A2. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí studenta, a tím napomoci lepšímu zvládání učiva. Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou. Otevírají se dva kurzy (dvě úrovně A1 a A2).

Úroveň A1

 • OMJ 4Z1A           pondělí + středa 17:00 – 18:30 (4 hodiny týdně)

Úroveň A2

 • OMJ 2Z2A          čtvrtek 15:20 – 16:50 (2 hodiny týdně)

 

Celoroční kurz B1 (dvouletý kurz)

Kurzy jsou určeny žákům druhých a především třetích ročníků se střední úrovní znalostí češtiny, tzn. okolo úrovně B1. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí jazyka, především psaného jazyka a znalostí české gramatiky. Jsou vhodné jako příprava k maturitní zkoušce. Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou. Otevírá se 8 kurzů (úroveň B1 a B1+).

Úroveň B1, 2 hodiny týdně  

 • OMJ 2S1A                stř                   15.30 – 17.00
 • OMJ 2S1B                po                   14.30 – 16.00
 • OMJ 2S1C                út                    15.20 – 16.50
 • OMJ 2S1D               st                    16.10 – 17.40
 • OMJ 2S1E                čt                    15.20 – 16.50

 

Úroveň B1+, 2 hodiny týdně

 • OMJ 2S2A                po                   16.10 – 17.40
 • OMJ 2S2B                st                    14.30 – 16.00

 

Pololetní kurz – 2x týdně 2 vyučovací hodiny

Kurz je určen studentům maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní písemné zkoušky z češtiny; je tedy zaměřen především na opakování gramatiky a na procvičování písemného a ústního projevu. V rámci výuky jsou používány mimo jiné maturitní didaktické testy a další přípravné materiály. Kurz je zakončen zkouškou. Otevírá se jeden kurz.

Září-leden

 • OMJ 4PA          út + čt                17:00 – 18:30
 • OMJ 4PB         út + čt                15.30 – 17.00

Únor-červen

 • OMJ 4PB2         út + čt                15.00 – 16.30 (tento kurz je zaměřen na písemný projev)

Přihláška ke stažení

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity