Kurzy pro středoškoláky s OMJ

Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektu Výuka českého jazyka pro žáky středních škol s odlišným mateřským jazykem za účelem prevence školního neúspěchu a zároveň přípravy pro úspěšné složení maturitní zkoušky.

Jedná se o kurzy českého jazyka pro žáky SŠ s odlišným mateřským jazykem.

Kurzy jsou pro žáky středních škol bezplatné. Je vybírána vratná záloha jako jistina, že žák neukončí docházku předčasně (nutnost absolvovat 75 %). Při přihlášení do kurzu zájemce doloží, že je žákem střední školy.

Kurzy zahajují výuku již v září. Do kurzů je možné se přihlašovat i v průběhu roku do naplnění kapacity kurzu. Přihláška ke stažení zde.

Kontakty

 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, e-mail: jo@sjs.cz, cizinec@sjs.cz,
  tel.: 222 231 338 nebo 606 917 428.

 

Nabídka kurzů češtiny pro studenty s OMJ 2022/2023

 

Celoroční kurz A1-A2 (čtyřletý kurz)

Kurzy jsou určeny studentům prvních, případně druhých ročníků s velmi elementární znalostí češtiny, tzn. na úrovni A1 – A2. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí studenta, a tím napomoci lepšímu zvládání učiva. Kurzy jsou zakončeny jazykovou zkouškou. Otevírají se čtyři kurzy (2x A1 a 2x A2).

Úroveň A1

 • OMJ 4Z1A           pondělí + čtvrtek 17:00 – 18:30 (4 hodiny týdně)
 • OMJ 4Z2A           pondělí + středa 17:00 – 18:30 (4 hodiny týdně)

 

Úroveň A2

 • OMJ 4Z3A           pondělí + středa 14:10 – 15:40 (4 hodiny týdně)
 • OMJ 2Z4A           čtvrtek 15:20 – 16:50 (2 hodiny týdně)

 

Celoroční kurz B1 (dvouletý kurz)

Kurzy jsou určeny žákům druhých a především třetích ročníků se střední úrovní znalostí češtiny, tzn. okolo úrovně B1. Jejich cílem je zvýšení jazykových kompetencí jazyka, především psaného jazyka a znalostí české gramatiky. Jsou vhodné jako příprava k maturitní zkoušce. Otevírá se 7 kurzů (úroveň B1 a B1+).

Úroveň B1

 • OMJ 2S1A                po                   17.00 - 18.30
 • OMJ 2S1B                po                   14.30 – 16.00
 • OMJ 2S1C                út                    15.20 – 16.50
 • OMJ 2S1D                st                    16.10 – 17.40
 • OMJ 2S1E                čt                    15.20 – 16.50

 

Úroveň B1+

 • OMJ 2S2A                po                   16.10 – 17.40
 • OMJ 2S2B                st                    14.30 – 16.00

 

Pololetní a celoroční kurz – 2x týdně 2 vyučovací hodiny

Kurz je určen studentům maturitního ročníku jako jazyková příprava ke zvládnutí maturitní písemné zkoušky z češtiny; je tedy zaměřen především na opakování gramatiky a na procvičování písemného a ústního projevu. V rámci výuky jsou používány mimo jiné maturitní didaktické testy a další přípravné materiály. Otevírají se 2 kurzy.

 • OMJ 4PA                  út + čt            17.00 – 18.30
 • OMJ 4PB                  út + čt            15.20 – 16.50

 

Přihláška ke stažení

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity