Společný evropský referenční rámec

Začátečník

 

  • A1

Rozumíte běžným výrazům z každodenního života a jednoduchým větám. Umíte představit sebe i ostatní a klást druhým otázky týkající se jejich zaměstnání, bydlení, rodiny apod. Dokážete se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně.

  • A2

Můžete komunikovat při jednoduchých, běžných úkolech, které vyžadují jednoduchou a bezprostřední výměnu informací (v obchodu, restauraci, hotelu apod.). Za pomoci jednoduchých výrazů umíte hovořit o svém vzdělání, zájmech a potřebách.

 

Středně pokročilý uživatel

 

  • B1

Rozumíte hlavním bodům spisovné řeči o záležitostech, s nimiž se setkáváte v práci, volném čase, na cestách apod. Umíte napsat jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která vás zajímají.

  • B2

Rozumíte hlavním myšlenkám složitějších textů, včetně odborných diskusí v rámci vašeho oboru. Chyby, jichž se v řeči dopouštíte, vám nezabraňují plynule a spontánně konverzovat. Dokážete jasně napsat podrobné texty o nejrůznějších tématech.

 

Vyspělý uživatel

 

  • C1

Rozumíte náročným a delším textům, vyjadřujete se plynně a spontánně, chybujete jen ojediněle. Dokážete napsat jasné, dobře strukturované texty na nejrůznější témata.

  • C2

Rozumíte téměř všemu, co slyšíte nebo čtete. Umíte se vyjadřovat spontánně, plynně, přesně a téměř bez chyb, rozlišujete jemné významové odstíny slov. Dokážete napsat jasné, dobře strukturované texty na téměř jakékoliv téma.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus

Kontakty

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Fax: 222 232 236

sekretariat@sjs.cz

Anglické odd. 222 232 237
Germánské odd. 222 232 237
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 232 237
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159