Slevy

Slevy při platbě kurzovného na školní rok 2021–2022*

 

  • 5 % studenti do 26 let a senioři od 65 let. Tato sleva platí při jakékoliv platbě, i v průběhu školního roku (přistoupení do kurzu). Studenti musí k přihlášce přiložit „Potvrzení o studiu“ nejpozději do  31. října. Studenti, kteří do kurzu přistoupí během školního roku, potvrzení odevzdají nejpozději do 10 dnů od zahájení výuky na jazykovém oddělení v 1. patře.
  • 5 % při platbě kurzovného na celý školní rok.  Platba musí být  provedena nejpozději 31.7.2021.  
  • 5 % při platbě na celý školní rok za 2 a více kurzů. Při platbě kurzovného na celý školní rok (i u kurzů začínajících od října) je možné  požádat ředitelství školy o slevu 5 % z kurzovného, za každý další kurz jakéhokoliv jazyka ve školním roce 2021–2022. Tato sleva platí pouze pro žadatele, kteří již za jeden kurz celoročně zaplatili. Nárok na slevu je nepřenosný, platí tedy pouze pro jednoho žáka. O tuto slevu je nutné písemně požádat ředitelství školy. Formulář dostupný zde:  Žádost o 5% slevu.pdf
  • 30 % pro občany, kteří jsou v plném invalidním důchodu a předloží zprávu PSSZ. O tuto slevu je nutné písemně požádat ředitelství školy. Formulář na vyplnění žádosti si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo na příslušných jazykových odděleních; zde i vyplněný formulář žádosti odevzdejte. O schválení žádosti budete informováni mailem.
  • Slevy se nesčítají.

* Při hrazení kurzovného nebo jeho části prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity se slevy neposkytují. Benefity je možné uplatnit výhradně při platbách kurzovného.


Zpět »