Firemní kurzy

 • Žádost o zřízení kurzu ve firmě lze podat poštou, faxem nebo osobně na ředitelství školy.
  Vzhledem k tomu, že jsme v síti škol zařazeni do režimu středních škol, probíhá výuka od září do června. Z toho důvodu doporučujeme objednat kurz před letními prázdninami, tj.do poloviny června, abychom objednané kurzy mohli zařadit do rozvrhu konkrétním učitelům a byly řádně zahájeny v průběhu září.
 • Kladné vyřízení objednávky potvrdíme zasláním smlouvy o zabezpečení jazykové výuky.
 • Ceny (nejsme plátci DPH) jsou stanoveny za 1 celý jazykový kurz, doporučený počet osob v kurzu je max.14. Fakturace probíhá dle dohodnutých smluvních podmínek s danou organizací.
 • Výuka probíhá v dohodnutých dnech a hodinách od pondělí do pátku v rozmezí 7.30–16.00, v pátek od 7.30 do 11.00 hod (vždy s přestávkou 10 min. po dvou vyučovacích hodinách). Výuka se nekoná v době školních prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, letní).
 • V jazykových kurzech vyučují učitelé splňující kvalifikační podmínky uvedené ve vyhlášce č.563/2004 Sb. o odborné způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců pro výuku příslušného jazyka ve středních školách nebo vyučující, kteří vyučují ve svém mateřském jazyce a mají univerzitní vzdělání. Ve výuce praktikují moderní metody, používají převážně zahraniční učebnice dostupné na našem trhu, které doplňují dalšími cizojazyčnými texty, zvukovými nahrávkami apod.
 • V případě onemocnění vyučujícího zajišťujeme suplování.
 • Případnou překážku ve výuce ze strany organizace je třeba oznámit nejpozději do 24 hodin před stanovenou hodinou výuky. Při pozdějším zrušení výuky není možné za neodučenou hodinu požadovat náhradu.
 • Pro kvalitní výuku zajistí organizace prostory s náležitým vybavením (např. pevná nebo mobilní tabule, CD/DVD přehrávač apod.).
 • Náš pracovník příslušného jazykového oddělení spolu s pověřeným pracovníkem organizace osobně domluví datum zahájení výuky a místo konání výuky.

Referent pro kurzy v organizacích: Kateřina Zoubková, tel.: 222 232 236, fax: 222 232 236, e-mail : sekretariat@sjs.cz

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity


Kontakty

Adresa:

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Email
Anglické odd. 222 231 338
Germánské odd. 222 231 338
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 231 338
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159