FAQ

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: viz portál MŠMT zde.

 

FAQ

 • Vy jste bývalá Státní jazyková škola na Národní?

Ano. Naše škola má již stoletou tradici. O historii školy a státních jazykových zkoušek se můžete dočíst více na našich stránkách nebo na Wikipedii.

 • Jste státní škola?

Kvalita našich služeb je garantována i tím, že zřizovatelem školy je Hlavní město Praha, naše škola je zařazena v síti středních škol. Činnost školy upravuje legislativně Vyhláška č. 33/2005 Sb. a související předpisy.

 • Jaké máte akreditace?

Akreditací pro pořádání jazykových kurzů včetně pomaturitního studia a státních jazykových zkoušek je Zřizovací listina naší školy. Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete naši školu v Rejstříku škol a školských zařízení. Do Zřizovací listiny můžete nahlédnout v sekretariátu školy.

 • Jak dlouho trvají vaše kurzy?

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června. Naprostá většina našich kurzů tedy začíná 1. září a končí předposlední týden v červnu. Poslední týden v červnu na naší škole probíhají zkoušky. Do všech našich kurzů ale lze v průběhu školního roku přistoupit (cena za kurz se pak adekvátně snižuje). Některé kurzy začínají v říjnu nebo v únoru.  

 • Jakou kvalifikaci mají vaši lektoři?

Na naší škole vyučují pouze vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s několikaletou praxí, mimo jiné i autoři řady učebnic, slovníků, jazykových příruček a vysokoškolských skript. Většina našich pedagogů (rodilých mluvčí i českých učitelů) je zároveň i zkušenými examinátory státních a mezinárodních jazykových zkoušek.

 • Jak poznám, který jazykový kurz je pro mne vhodný?

Na rozdíl od jiných jazykových škol nabízíme při výběru vhodného kurzu individuální konzultaci se zkušeným vyučujícím jazyka, o který máte zájem. Tato konzultace probíhá buď formou krátkého ústního přezkoušení, nebo písemného testu (angličtina), na jehož základě vám potom vyučující nabídne nezávaznou návštěvu vhodného kurzu (zdarma).

 • Je možné navštívit kurz i bez předchozího přezkoušení?

Pokud si jste výběrem kurzu jisti, můžete kurz navštívit i bez přezkoušení. V tom případě je nutná (telefonická) registrace u asistentky oddělení, která vám potvrdí, zda je v kurzu volné místo. 
Pro základní orientaci v nabídce našich kurzů slouží stručné informace o jednotlivých kurzech, které najdete na našich stránkách (po najetí kurzoru na řádek se značkou kurzu). 

 • Jak se mohu do kurzu přihlásit?

Přihlášku, složenku a další informace obdržíte při přezkoušení v kanceláři jazykového oddělení. Můžete se také přihlásit na našich stránkách on-line. K on-line přihlášce se dostanete po kliknutí na zvolený kurz (Objednat kurz).

 • Jak se můžu přihlásit do kurzu pro začátečníky?

Nejjednodušší způsob je přihláška on-line na www.sjs.cz. K on-line přihlášce se dostanete po kliknutí na zvolený kurz (Objednat kurz). 
Přihlášku, složenku a další informace si také můžete vyzvednout v kanceláři příslušného jazykového oddělení. Úřední hodiny naleznete zde

 • Nabízíte slevy na jazykové kurzy?

Samozřejmě. Studenti a senioři mají stálou slevu 5 % (i při pozdějším přistoupení do kurzu), další slevy lze získat včasným zaplacením kurzovného na celý školní rok nebo zakoupením dvou a více kurzů. Slevy se nesčítají.

 • Co jsou bonusové hodiny zdarma?

Počet hodin zdarma je u jednotlivých kurzů ovlivněn aktuálním kalendářem státních svátků a prázdnin. 
Podle Vyhlášky č. 33/2005 Sb., vydané MŠMT, o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky garantujeme např. 105 vyučovacích hodin za celý školní rok u tříhodinových kurzů (září–červen). Pokud však nenastanou nějaké neočekávané okolnosti, odučíme v průběhu školního roku jako bonus dalších až 12 vyučovacích hodin zdarma. Zároveň upozorňujeme, že hodiny zdarma nelze nárokovat a škola si vyhrazuje právo omezit výuku jednotlivých kurzů, např. z organizačních důvodů, pouze na garantovaný počet hodin.

 • Pokud přistoupím do kurzu později, je cena kurzu nižší?

Ano. Cena kurzu se při pozdějším přistoupení adekvátně snižuje (po měsíci). Např. cena za 5 měsíců výuky standardního dvouhodinového kurzu je 5600 Kč, pro studenty a seniory 5320 Kč, cena za 4 měsíce výuky je pak 4480 Kč, resp. 4256 Kč.

 • Kolik je žáků v kurzu?

V průměru 6–10, maximálně 14 (jen výjimečně).

 • Jaký je nejnižší počet žáků v kurzu?

Minimální počet žáků v kurzu je 6 (u některých jazyků 5).

 • Co když zaplatím kurz, a pak v něm nebude dostatečný počet žáků?

Pokud vám nebude vyhovovat jiný kurz, pak vám samozřejmě vrátíme peníze. 
Další možností je ovšem individuální výuka pro 1–4 žáky, kdy se kurzovné vypočítá podle počtu žáků a vyučovacích hodin, popř. zřízení kurzu v podobě on-line.

 • Chtěl(a) bych platit fakturou, je to u vás možné?

Samozřejmě. Zašlete fakturační údaje do naší účtárny na uctarna@sjs.cz, fakturu obdržíte mailem do 2 dnů. Originál faktury posíláme v případě zájmu poštou. 
Do e-mailu uveďte jméno žáka, přesnou fakturační adresu, IČO, DIČ, značku vybraného kurzu. Nezapomeňte na variabilní symbol – číslo přihlášky (formulář s pruhem) nebo variabilní symbol vygenerovaný při přihlášce on-line. Uveďte také, zda chcete platit kurzovné na pololetí, nebo na celý školní rok. Další informace získáte na telefonním čísle 222 231 337.

 • Můžu platit zahraniční měnou?

V zásadě ano (bankovním převodem), je to však pro Vás méně výhodné, neboť hradíte všechny bankovní poplatky a manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Více informací naleznete v ceníku

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity


Kontakty

Adresa:

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Email
Anglické odd. 222 231 338
Germánské odd. 222 231 338
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 231 338
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159