O nás

Oznámení o sloučení

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 17. 6. 2021 se k 1. 9. 2021 slučuje Jazyková škola s právem SJZ hlavního města Prahy  s Akademickým gymnáziem, školou hlavního města Prahy, a vzniká nová organizace – Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se k tomuto kroku rozhodlo po zvážení současné ekonomické situace jazykové školy, která byla zapříčiněna pandemií COVID-19.

Z tohoto důvodu byl zřizovatelem stanoven minimální počet žáků pro zahájení kurzu: 6 žáků v běžných kurzech, 5 žáků ve speciálních překladatelských a tlumočnických kurzech 5. Kurzy s nižším počtem zapsaných žáků budou řešeny individuálně.

Nově vzniklá organizace, která převezme veškerá práva a závazky, bude i nadále poskytovat jazykové vzdělávání v cizích jazycích a jazykové zkoušky tak, jako tomu bylo doposud.

Název organizace: Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy

Sídlo organizace: 110 00 – Praha 1, Štěpánská 614/22 – Jazyková škola bude i nadále sídlit ve Školské ulici 15, 116 72 Praha 1

IČ organizace: 70 872 503

Identifikátor datové schránky:  tvs2svs

Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změny.

 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy je v rámci jazykových škol ojedinělá svou dlouholetou programovou koncepčností, garantovanou vysokou úrovní výuky a pestrostí své nabídky – a to „pod jednou střechou“. Škola, která si vybudovala jedinečnou pověst jako "Jazykovka na Národní", navazuje v nových prostorách na svou slavnou tradici trvalým důrazem na šíři nabídky a kvalitu výuky.  

Od osmi do osmi uprostřed Prahy

Velkou výhodou pro naše žáky je, že si kurz na své úrovni mohou zpravidla vybrat z širší nabídky termínů, neboť časový plán kurzů je rovnoměrně rozložen od ranních do večerních hodin. Velká většina kurzů se koná v budově ve Školské ulici, jednu zastávku tramvaje od stanice metra Můstek. Mapa
Výroční almanach
(Naše škola na Wikipedii a YouTube, najdete nás i na Facebooku.)
Zpráva České školní inspekce 2015
Zpráva České školní inspekce 2017

Povinné informace zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Název subjektu:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

2. Důvod a způsob založení:

Výuka jazyků a pořádání státních jazykových zkoušek. 

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a vprávních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Jazyková škola s právem sjz hl. m. Prahy je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovací listina vydaná zřizovatelem, tj. Hlavním městem Prahou.

3. Organizační struktura a kontakty  sekretariát, jazyková oddělení, ekonomka
4. Kontaktní spojení:    Školská 15, 116 72, Praha 1
4.1.  Poštovní:      Školská 15, 116 72, Praha 1
4.2   Adresa pro osobní návštěvy: Školská 15, 116 72, Praha 1
4.3  Úřední hodiny:     sekretariát, jazyková oddělení, ekonomka
4.4  Telefonní čísla:   Zástupce ředitele školy 222 231 336 / sekretariát 222 232 236
4.5 Fax:     ---
4.6 Webové stránky:       http://www.sjs.cz/
4.7 E-mailová adresa:  sekretariat@sjs.cz, další adresy v rubrice Kontakty
 5. Bankovní spojení:   57331011/0100 Komerční banka a.s.
6. Identifikační číslo (IČO):     70872503
7. DIČ:    nejsme plátci DPH
8. Dokumenty:  
8.1 Školní vzdělávací program:  ŠVP
8.2 Rozpočet: ---
9. Žádosti o informace:      Žádosti o informace posílejte na sekretariat@sjs.cz nebo příslušná jazyková oddělení viz Kontakty
10. Příjem žádostí a dalších
       podání:
Poštou na adresu školy. Elektronicky na sekretariat@sjs.cz nebo příslušná jazyková oddělení viz Kontakty
11. Opravné prostředky:   ---
 12. Formuláře:      přihláška k pomaturitnímu studiu
  žádost o 5% slevu
13. Popisy postupů návod pro řešení  životních situací:  ---
14. Předpisy:  
14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 S. správní řád

Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy:

Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací:

ceník služeb pro veřejnost

15.1 Úhrady kurzovného: ceník a slevy kurzovného
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za spokutnutí informací: ---
16. Licenční smlouvy: ---
17. Výroční zprávy:         Výroční zpráva za rok 2015
  Výroční zpráva za školní rok 2014 - 2015

                          

                                 


                                                             


                                                             

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity


Kontakty

Adresa:

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Email
Anglické odd. 222 231 338
Germánské odd. 222 231 338
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 231 338
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159