Zahájili jsme prodej kurzů 2018/2019. Využijte možnosti slev

 • Přihlásit se můžete osobně na jazykovém oddělení v 1. patře (platba v hotovosti či kartou)
 • nebo on-line na našich webových stránkách.
 • Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 222 232 237 (angličtina, germánské a orientální jazyky)
  a 222 231 338 (románské a slovanské jazyky).
 • Čeština pro cizince: +042 606 917 428.

 

Ve školním roce 2018/2019 poskytujeme následující slevy*:

 • 10 % studenti do 26 let a senioři od 65 let 
  Tato sleva platí při jakékoliv platbě, i v průběhu školního roku (přistoupení do kurzu).
  Žáci musí k přihlášce přiložit „Potvrzení o studiu“, nejpozději do  31. října.
  Žáci, kteří do kurzu přistoupí během školního roku, potvrzení odevzdají nejpozději do 10 dnů od zahájení výuky na jazykovém oddělení v 1. patře.
  Senioři předloží platný průkaz totožnosti.
 • 5 % při platbě kurzovného na celý školní rok (i u kurzů začínajících od října)  
  Platba musí být  provedena nejpozději 31. srpna 2018!
 • 5 % při platbě na celý školní rok za 2 a více kurzů
  Při platbě kurzovného na celý školní rok (i u kurzů začínajících od října) je možné  požádat na jazykovém oddělení o slevu 5 % z kurzovného za každý další kurz jakéhokoliv jazyka ve školním roce 2018–2019.
  Tato sleva platí pouze pro žadatele, kteří již za jeden kurz celoročně zaplatili. 
  Nárok na slevu je nepřenosný, platí tedy pouze pro jednoho žáka. 
  O tuto slevu je nutné písemně požádat ředitelství školy.  
 • 30 % pro občany, kteří jsou v plném invalidním důchodu a předloží zprávu PSSZ
  O tuto slevu je nutné písemně požádat ředitelství školy.
  Formulář na vyplnění žádosti si můžete vyzvednout na na jazykovém oddělení; tam i vyplněný formulář žádosti odevzdejte.
  O schválení žádosti budete informováni mailem.
 • Slevy se sčítají do maximální výše 30 %.
 • Kurzovné musí být uhrazeno před nástupem do kurzu.

* Při hrazení kurzovného nebo jeho části prostřednictvím společnosti Benefit Plus se slevy neposkytují.


Zpět »