Charakteristika a obecné podmínky

Informace o jednoletém pomaturitním studiu

 • Naše škola patří mezi instituce spravované zákonem 267/2013 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 19/2014. Tato vyhláška stanoví, že žáci, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považováni za žáky střední školy se všemi právy a povinnostmi žáka.
 • Do jednoletého pomaturitního kurzu může být přijat pouze uchazeč, který úspěšně ukončil střední školu maturitní zkouškou, v témž roce se přihlásil ke studiu a při zápisu odevzdal kopii maturitního vysvědčení. Uznává se jen první absolvovaná střední škola a první maturitní zkouška.
 • Žák je povinen v rámci řádného denního studia absolvovat nejméně 20 hodin výuky týdně, tj. 4 vyučovací hodiny denně. Výuka bude probíhat denně v ranních a dopoledních hodinách.
 • Po úspěšném absolvování jednoletého jazykového kurzu při splnění povinné docházky bude žákovi vydáno na konci školního roku Osvědčení.
 • Žáci se v rámci výuky cíleně připravují na složení státních jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových zkoušek.
 • Přihlášku do kurzu si můžete stáhnout zde nebo si jí můžete vyzvednout na jazykovém oddělení v 1. patře budovy Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1. Zájemci o kurz pro začátečníky se zapisují přímo na jazykovém oddělení.
  Vyplněnou přihlášku odevzdá uchazeč co nejdříve na jazykovém oddělení.
 • Při osobním podání žádosti si uchazeč vybere jeden z termínů stanovených pro přezkoušení.  Žáci budou zařazeni do jednotlivých kurzů podle výsledků dosažených v rozřazovacím testu. Uchazeči budou informováni o výsledcích testu formou vývěsky umístěné na nástěnce v přízemí budovy školy koncem června.
 • Do jednoho kurzu přijímáme max. 12 žáků.
 • Kurzovné pro školní rok 2021/2022  je od 34 900,- Kč. Kurzovné je možné platit ve dvou splátkách.
 • V ceně kurzu je poplatek za certifikovanou zkoušku.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity