Charakteristika a obecné podmínky

Informace o jednoletém pomaturitním studiu

 • Naše škola patří mezi instituce spravované zákonem 267/2013 Sb. a vyhláškou MŠMT č. 19/2014. Tato vyhláška stanoví, že žáci, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium na konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, jsou z hlediska státní sociální podpory, důchodového pojištění a zdravotního pojištění považováni za žáky střední školy se všemi právy a povinnostmi žáka.
 • Do jednoletého pomaturitního kurzu může být přijat pouze uchazeč, který úspěšně ukončil střední školu maturitní zkouškou, v témž roce se přihlásil ke studiu a při zápisu odevzdal kopii maturitního vysvědčení. Uznává se jen první absolvovaná střední škola a první maturitní zkouška.
 • Žák je povinen v rámci řádného denního studia absolvovat nejméně 20 hodin výuky týdně, tj. 4 vyučovací hodiny denně. Výuka bude probíhat denně v ranních a dopoledních hodinách.
 • Po úspěšném absolvování jednoletého jazykového kurzu při splnění povinné docházky bude žákovi vydáno na konci školního roku Osvědčení.
 • Žáci se v rámci výuky cíleně připravují na složení státních jazykových zkoušek a mezinárodních jazykových zkoušek.
 • Přihlášku do kurzu si můžete stáhnout zde nebo si jí můžete vyzvednout na jazykovém oddělení v 1. patře budovy Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1. Zájemci o kurz pro začátečníky se zapisují přímo na jazykovém oddělení.
  Vyplněnou přihlášku odevzdá uchazeč co nejdříve na jazykovém oddělení.
 • Při osobním podání žádosti si uchazeč vybere jeden z termínů stanovených pro přezkoušení.  Žáci budou zařazeni do jednotlivých kurzů podle výsledků dosažených v rozřazovacím testu. Uchazeči budou informováni o výsledcích testu formou vývěsky umístěné na nástěnce v přízemí budovy školy koncem června.
 • Do jednoho kurzu přijímáme 8–14 žáků.
 • Kurzovné pro školní rok 2017/2018  je od 34 900,- Kč. Kurzovné je možné platit ve dvou splátkách.
 • V ceně kurzu je poplatek za certifikovanou zkoušku.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus

Kontakty

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Fax: 222 232 236

sekretariat@sjs.cz

Anglické odd. 222 232 237
Germánské odd. 222 232 237
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 232 237
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159