Organizace výuky

 

Pomaturitní studium

 

 • studium probíhá od 1. září 2022 do 29. června 2023
 • pro absolventy středních škol, kteří úspěšně složili maturitu ve školním roce 2021/2022
 • podmínečné přijetí těch, kteří budou maturitu skládat v průběhu září
 • rozřazovací testy:  informace na jazykovém oddělení
 • s certifikovanou zkouškou v ceně (Osvědčení o základní znalosti jazyka, úroveň B1)
 • 4 hodiny denně v dopoledních hodinách od pondělí do pátku, tj. 20 hodin týdně
 • výuka probíhá ve dvou blocích s různými učebnicemi a zaměřením
 • příprava ke zkouškám A2, B1, B2, C1 (dle počáteční úrovně znalostí)
 • možnost složení zkoušek přímo na naší škole

 

STATUT STUDENTA:
Žáci pomaturitního studia mají při splnění povinné docházky všechny výhody spojené se statutem studenta, tj. státem hrazené zdravotní a sociální pojištění, úlevy na daních, slevy na dopravu, nárok na kartu ISIC atd. Potvrzení o studiu bude žákům vydáno na sekretariátu školy po zaplacení kurzovného.

Oznámení zdravotní pojišťovně podávají žáci individuálně.


VÝHODY STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE

 •  vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé a zahraniční lektoři, mnozí jsou autory či spoluautory učebnic a slovníků
 •  vyučující jsou examinátory státních i mezinárodních zkoušek
 •  příprava s využitím zkušebních testů, písemné i ústní zkoušky nanečisto
 • garantujeme minimálně 740 odučených hodin za celý školní rok (obvykle cca 780 hodin)     
 • záruka vrácení kurzovného v případě přijetí na vysokou školu (dle stornovacích podmínek bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a storno poplatku 500,- Kč)
 • poloha v centru Prahy, 5 min. od Václavského náměstí, výborná dostupnost tramvají i metrem
 • WiFi připojení zdarma

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity