Stornovací podmínky pomaturitního studia

Kurzovné vracíme:

1. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení  manipulačního poplatku 500,- Kč.

2. Při přijetí žáka na vysokou školu, bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a manipulačního poplatku 500,- Kč.

3. Při výstupu z kurzu během školního roku po odečtení storno poplatku 2.000,- Kč od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity