Ceník a slevy kurzovného

V naší nabídce kurzů uvádíme obvykle ceny za pololetí (5 měsíců, resp. 4 měsíce při záhájení výuky v říjnu), kurzy jsou ovšem plánovány jako celoroční.

Do kurzu lze přistoupit kdykoliv během roku; kurzovné je pak adekvátně sníženo podle počtu měsíců vaší docházky.

CENÍK 2024/2025

 

Za lomítkem jsou sazby zlevněné o 5 %

  • senior, pro občany starší 65 let
  • student, pro studenty do 26 let /po předložení dokladu o studiu/

Ceny kurzů se pohybují od 63 do 205,- Kč za 1 vyučovací hodinu (45 min).

I. pásmo

Základní a střední kurzy:  /Z,  S, NM, ZO/         (září - leden, únor - červen)                                                                

 2 hod.

6.200,- / 5.890,-

 3 hod.

9.300,- / 8.835,-

 4 hod.

12.400,- / 11.780,-

 

II. pásmo

Speciální kurzy: konverzace, gramatika, opakovací, nástavbové, přípravky k základní SJZ a další

/ZG,SG,ZP, SN, FC, ZK, SK, PB2, ZZ, CH, ZSK, G1, G2,  K1, K2, MPA,  Delf B2/

2 hod.

6.400,- / 6.080,-

3 hod.

9.600,- / 9.120,-

 4 hod.

12.800,- / 12.160,-

 

III.pásmo

Speciální kurzy: přípravky k všeobecné SJZ (C1), ostatní speciální kurzy /VP,  lit.,CP,CA, AD, A2PP8uč

SP, L, PVO, Dalf C1 / dálkové kurzy  (3.500,- / 3.325,-)                                                 

 2 hod.                                                              

7.000,- / 6.650,-

 3 hod.                                                            

10.500,- /  9.975,-

 4 hod.                                           

14.000,- / 13.300,-

 

IV. pásmo

Kurzy intenzivní 16 hod.                                                   22.000,- / 20.900,-

 

Speciální kurzy: překladatelské, tlumočnické, TP/PT, A, OPŘ

2 hod.                                                               

9.000,-/ 8.550,-

3 hod.                                                                

13.500,-/ 12.825,-

 

Výuka on-line

Individuální výuka: 600,- Kč / 60 minut

Skupinová výuka (2-5 žáků): 300,- / 60 minut

 

Platby ze zahraničních bank:

Upozorňujeme plátce kurzovného, že v případě příchozí platby ze zahraniční banky je plátce povinen:

  • Uhradit všechny bankovní poplatky spojené s platbou kurzovného.
  • Uhradit manipulační poplatek ve výši 500 Kč, o který navýšíte kurzovné.

 

Slevy při platbě kurzovného na školní rok 2024–2025*

 

  • 5 % studenti do 26 let a senioři od 65 let. Tato sleva platí při jakékoliv platbě, i v průběhu školního roku (přistoupení do kurzu). Studenti musí k přihlášce přiložit „Potvrzení o studiu“ nejpozději do  31. října. Studenti, kteří do kurzu přistoupí během školního roku, potvrzení odevzdají nejpozději do 10 dnů od zahájení výuky na jazykovém oddělení v 1. patře.
  • 5 % při platbě za 2 a více kurzů. Při platbě kurzovného na celý školní rok (i u kurzů začínajících od října) je možné  požádat ředitelství školy o slevu 5 % z kurzovného, za každý další kurz jakéhokoliv jazyka ve školním roce 2022–2023. Tato sleva platí pouze pro žadatele, kteří již za jeden kurz celoročně zaplatili. Nárok na slevu je nepřenosný, platí tedy pouze pro jednoho žáka. O tuto slevu je nutné písemně požádat ředitelství školy. Formulář dostupný zde:  Žádost o 5% slevu.pdf
  • 30 % pro občany, kteří jsou v plném invalidním důchodu a předloží zprávu PSSZ. O tuto slevu je nutné písemně požádat ředitelství školy. Formulář na vyplnění žádosti si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo na příslušných jazykových odděleních; zde i vyplněný formulář žádosti odevzdejte. O schválení žádosti budete informováni mailem.
  • Slevy se nesčítají.

* Při hrazení kurzovného nebo jeho části prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity se slevy neposkytují. Benefity je možné uplatnit výhradně při platbách kurzovného.

Všechny ceny naleznete v ceníku nebo na jazykových odděleních školy.


KURZOVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO PŘED NÁSTUPEM DO KURZU!

Prohlédněte si naši nabídku kurzů a využijte možnosti slev!

 

CENÍK SLUŽEB PRO VEŘEJNOST

 

Osvědčení o znalosti jazyka A1 podle SERRJ (pro naše žáky)

1000,- 

Osvědčení o znalosti jazyka A2 podle SERRJ (pro naše žáky)

1000,-

Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1)

2.500,- 

Opakování ústní části B1 (nejdříve 3 měsíce po zkoušce)

400,-

 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA

základní (B2)

4.000,-

všeobecná (C1)

4.700,-

speciální překladatelská (C2)

7.500,-

speciální tlumočnická (C2)

9.000,-

 

OPAKOVÁNÍ, PŘELOŽENÍ A STORNO SJZ

Přeložení ústní části z jarního termínu na podzimní a naopak

500,-

Přeložení nevyhovujícího termínu ústní části na nejbližší možný termín v probíhajícím období

500,-

Opakování ústní části SJZ základní

500,- 

Opakování ústní části SJZ všeobecné

800,-

Neúčast na písemné části SJZ - storno poplatek (odhlášení do 14 dnů před termínem zkoušky, resp. pozdější odhlášení omluvené lékařem)

 500,-

Zhotovení duplikátu vysvědčení o SJZ

400,-

 

KONZULTACE K SJZ A MEZINÁRODNÍM ZKOUŠKÁM

Individuální konzultace k SJZ  a mezinárodním zkouškám (45´)
Individuální konzultace k SJZ a mezinárodním zkouškám (60´)

550,-
600,-

 

PRODEJ MATERIÁLŮ K SJZ   

Cvičná sada materiálů k SJZ základní (včetně CD) 

 200,-

Cvičná sada materiálů k SJZ všeobecné (včetně CD) 

200,-

Cvičná sada materiálů k SJZ speciální překladatelské

250,-

Cvičná sada materiálů k SJZ speciální tlumočnické (včetně CD) 

350,-

Zaslání cvičné sady na dobírku

cena sady + 100,- poštovné

 

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity