Jazykový audit

Rádi byste pro své zaměstnace objednali kurz a nevíte jaká je jejich úroveň znalostí? Využijte našeho jazykového auditu.

Výhody jsou zřejmé:

  • přesné určení úrovně zaměstnanců podle Evropského referenčního rámce pro jazyky
  • zjištění silných stránek a odhalení slabých
  • doporučení dalšího postupu a plán vzdělávání

Jazykový audit sestává z písemné části (gramaticko-lexikální část, porozumění psanému textu, porozumění vyslechnutému textu a písemný projev na dané téma) a ústní části.

V případě zájmu, kontaktujte příslušné oddělení.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity


Kontakty

Adresa:

Školská 15, 116 72 Praha 1

Sekretariát: 222 232 236
Email
Anglické odd. 222 231 338
Germánské odd. 222 231 338
Románské odd. 222 231 338
Orientální odd. 222 231 338
Slovanské odd. 222 231 338
606 917 428
Zkoušky CZ
pro trvalý pobyt:
222 232 235
773 949 159