Stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky

Upozornění kandidátům státních jazykových zkoušek a stornovací podmínky pro státní jazykové zkoušky:

1. Po podání přihlášky již nelze měnit stupeň požadované zkoušky (všeobecná za  základní a naopak).

2. a) Jestliže kandidát písemně zruší přihlášku nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem zkoušky, bude mu vrácena zaplacená částka po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

    b) Odhlásí-li se kandidát později, zaplacená částka se mu nevrací.

   c) Pokud svou neúčast omluví lékařským potvrzením, bude mu zaplacená částka vrácena po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

3. Za opakování ústní části SJZ základní je poplatek 500,- Kč, SJZ všeobecné 600,- Kč, SJZ překladatelské 1000,- Kč, SJZ tlumočnické 1200,- Kč.

4. Za přeložení ústní části SJZ na další termín konání SJZ je poplatek 500,- Kč.

5. Za přeložení nevyhovujícího termínu ústní části SJZ na nejbližší možný termín v probíhajícím období (pokud je to organizačně možné) je poplatek 500,- Kč.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity