Společný evropský referenční rámec

Začátečník

 

  • A1

Rozumíte běžným výrazům z každodenního života a jednoduchým větám. Umíte představit sebe i ostatní a klást druhým otázky týkající se jejich zaměstnání, bydlení, rodiny apod. Dokážete se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně.

  • A2

Můžete komunikovat při jednoduchých, běžných úkolech, které vyžadují jednoduchou a bezprostřední výměnu informací (v obchodu, restauraci, hotelu apod.). Za pomoci jednoduchých výrazů umíte hovořit o svém vzdělání, zájmech a potřebách.

 

Středně pokročilý uživatel

 

  • B1

Rozumíte hlavním bodům spisovné řeči o záležitostech, s nimiž se setkáváte v práci, volném čase, na cestách apod. Umíte napsat jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která vás zajímají.

  • B2

Rozumíte hlavním myšlenkám složitějších textů, včetně odborných diskusí v rámci vašeho oboru. Chyby, jichž se v řeči dopouštíte, vám nezabraňují plynule a spontánně konverzovat. Dokážete jasně napsat podrobné texty o nejrůznějších tématech.

 

Vyspělý uživatel

 

  • C1

Rozumíte náročným a delším textům, vyjadřujete se plynně a spontánně, chybujete jen ojediněle. Dokážete napsat jasné, dobře strukturované texty na nejrůznější témata.

  • C2

Rozumíte téměř všemu, co slyšíte nebo čtete. Umíte se vyjadřovat spontánně, plynně, přesně a téměř bez chyb, rozlišujete jemné významové odstíny slov. Dokážete napsat jasné, dobře strukturované texty na téměř jakékoliv téma.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity