Charakteristika a obecné podmínky

Informace o jednoletém pomaturitním studiu

 • Jednoleté pomaturitní studium je určené pro studenty, kteří úspěšně složili svou první maturitní zkoušku (absolutorium) na střední škole, a zahájit ho musí ještě v tomtéž kalendářním roce.
 • Žáci mají v rámci řádného denního studia povinnost absolvovat 20 hodin výuky týdně, tj. 4 vyučovací hodiny denně. Absence musí omlouvat.
 • Při řádném plnění docházky mají žáci statut studenta (dle vyhlášky MŠMT č. 19/2014 Sb.), tj. státem hrazené zdravotní pojištění, zlevněné jízdné atd. Oznámení zdravotní pojišťovně podávají žáci individuálně, na konci školního roku pak dostávají Osvědčení o absolvování jednoletého pomaturitního kurzu.
 • Výuka se zaměřuje na rozvoj všech jazykových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) a probíhá ve dvou blocích s odlišným zaměřením (gramatika, obecný jazyk, konverzace), od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Informace o učebních materiálech se žáci dozví při zahájení školního roku.
 • V kurzu se pravidelně střídají zkušení čeští vyučující i rodilí mluvčí, vysokoškolsky vzdělaní, examinátoři státních i cambridgeských zkoušek a tvůrci SJZ testů. V kurzu je max. 12 žáků.
 • Žáci se cíleně připravují ke složení jazykových zkoušek různých úrovní, k nimž se hlásí individuálně v průběhu školního roku. (Studium není automaticky zakončeno zkouškou.) Informace o možnostech zkoušek, jejich formátu, způsobu přihlašování apod. poskytnou vyučující.
 • Přímo na naší škole lze absolvovat zkoušku Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1), Státní jazykovou zkoušku základní (B2) a Státní jazykovou zkoušku všeobecnou (C1). Žáci pomaturitního studia mají 20% slevu z ceny zvolené zkoušky.
 • V ceně pomaturitního kurzu je kurz dalšího jazyka dle vlastního výběru (2h týdně), viz kurzy pro veřejnost.
 • Kurzovné pro školní rok 2023/24 je 38 390,- Kč (cena za pololetí 19 195,- Kč). Ihned po uhrazení platby je žákům vystaveno potvrzení o studiu.
 • Přihlásit se do kurzu je možné osobně na jazykovém oddělení v 1. patře v budově jazykové školy, Školská 15, Praha 1. Úřední hodiny zde. K přihlášce je třeba dodat (neověřenou) kopii maturitního vysvědčení.
 • Žáci jsou rozděleni do tříd na základě rozřazovacího testu (termín po domluvě na jazykovém oddělení či na e-mailu pomaturitni.studium@sjs.cz, popř. V rámci přezkušování, které bude probíhat v závěru prázdnin ve dnech 30. 8. - 1. 9., nejpozději při zahájení školního roku 4. 9. 2023.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity