Organizace výuky

 • studium probíhá od 4. září 2023 do 28. června 2024
 • pro absolventy středních škol, kteří složili první maturitu/ absolutorium v roce 2023
 • výuka probíhá v dopoledních hodinách od pondělí do pátku, v budově Školská 15, Praha 1
 • žáci absolvují 4 vyučovací hodiny denně, tj. 20 týdně
 • za celý školní rok garantujeme minimum 720h výuky (běžně odučíme až 770h)
 • denní výuku tvoří dva různě zaměřené bloky (obecný jazyk, gramatika, konverzace)
 • v kurzu se střídají čeští učitelé a rodilí mluvčí, examinátoři a tvůrci jazykových zkoušek
 • informace o učebních materiálech získají žáci na začátku školního roku
 • výuka podle učebnic s využitím doplňkových materiálů
 • příprava k písemné i ústní části zkoušek (cvičební testy, materiály pro ústní zkoušky)
 • žáci jsou rozděleni do tříd na základě vstupního testu

 

STATUT STUDENTA:
Žáci pomaturitního studia mají při splnění povinné docházky všechny výhody spojené se statutem studenta, tj. státem hrazené zdravotní a sociální pojištění, úlevy na daních, slevy na dopravu, nárok na kartu ISIC atd. Potvrzení o studiu bude žákům vydáno na sekretariátu školy po zaplacení kurzovného.

Oznámení zdravotní pojišťovně podávají žáci individuálně.


VÝHODY STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE

 •  vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé a zahraniční lektoři, mnozí jsou autory či spoluautory učebnic a slovníků
 •  vyučující jsou examinátory státních i mezinárodních zkoušek
 •  příprava s využitím zkušebních testů, písemné i ústní zkoušky nanečisto
 • garantujeme minimálně 740 odučených hodin za celý školní rok (obvykle cca 780 hodin)     
 • záruka vrácení kurzovného v případě přijetí na vysokou školu (dle stornovacích podmínek bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a storno poplatku 500,- Kč)
 • poloha v centru Prahy, 5 min. od Václavského náměstí, výborná dostupnost tramvají i metrem
 • WiFi připojení zdarma

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity