Organizace výuky

 • studium probíhá od 2. září 2024 do 26. června 2025
 • pro absolventy středních škol, kteří složili první maturitu/ absolutorium v roce 2024
 • výuka probíhá v dopoledních hodinách od pondělí do pátku, v budově Školská 15, Praha 1
 • žáci absolvují 4 vyučovací hodiny denně, tj. 20 týdně
 • za celý školní rok garantujeme minimum 720h výuky (běžně odučíme až 770h)
 • denní výuku tvoří dva různě zaměřené bloky (obecný jazyk, gramatika, konverzace)
 • v kurzu se střídají čeští učitelé a rodilí mluvčí, examinátoři a tvůrci jazykových zkoušek
 • informace o učebních materiálech získají žáci na začátku školního roku po rozřazení do tříd podle úrovně
 • výuka podle učebnic (řady English File 4th Edition, Destination, Language Practice) s využitím doplňkových materiálů
 • příprava k písemné i ústní části zkoušek (cvičební testy, materiály pro ústní zkoušky)
 • žáci jsou rozděleni do tříd na základě vstupního testu

 

STATUT STUDENTA:
Žáci pomaturitního studia mají při splnění povinné docházky všechny výhody spojené se statutem studenta, tj. státem hrazené zdravotní pojištění, úlevy na daních, slevy na dopravu, nárok na kartu ISIC atd. Potvrzení o studiu bude žákům vydáno na sekretariátu školy po zaplacení kurzovného.

Oznámení zdravotní pojišťovně podávají žáci individuálně.


VÝHODY STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE

 •  vysokoškolsky kvalifikovaní učitelé a zahraniční lektoři, mnozí jsou autory či spoluautory učebnic a slovníků
 •  vyučující jsou examinátory státních i mezinárodních jazykových zkoušek
 •  příprava s využitím zkušebních testů, písemné i ústní zkoušky nanečisto
 • garantujeme minimálně 720 odučených hodin za celý školní rok (obvykle cca 770 hodin)     
 • záruka vrácení kurzovného v případě přijetí na vysokou školu (dle stornovacích podmínek bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a storno poplatku 500,- Kč)
 • poloha v centru Prahy, 5 min. od Václavského náměstí, výborná dostupnost tramvají i metrem
 • WiFi připojení zdarma

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity