Stornovací podmínky pomaturitního studia

1. Při výstupu z kurzu před jeho zahájením po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.

2. Při přijetí žáka na vysokou školu, bez platby za kalendářní měsíc probíhající k datu výstupu a manipulačního poplatku 500,- Kč.

3. Při výstupu z kurzu během školního roku po odečtení storno poplatku 2.000,-Kč od následujícího měsíce po datu podání žádosti o ukončení.

 

25. dubna 2024                                                                              PaedDr. Milan Štěrba 

                                                                                                          ředitel školy

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity