Cambridge English: B1 Preliminary (PET)

Aktuálně není vypsán žádný termín

B1 Preliminary (PET)


Zkouška PET ověřuje znalost angličtiny na úrovni B1 podle Společného evropského refernčního rámce pro jazyky. pokud dokážete používat angličtinu v každodenních situacích (jako použití jednoduchých učebnic, četba jednoduchých článků, psaní jednoduchých dopisů, zhotovení poznámek během setkání), PET je zkouška pro Vás.

PET patří mezi nejoblíbenější zkoušky Cambridge ESOL.


PET je uznávána velkým počtem zaměstnavatelů a různými vzdělávacími institucemi na celém světě.

Zkouška PET ověřuje praktickou znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech vycházejících z každodenních situací. PET Vám pomůže ohodnoti Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku PET, poznáte formát zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. FCE nebo CAE).

Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.


Zkouška PET je určena těm, kdo používají angličtinu na středně pokročilé úrovni. Je určena pro mládež (PET for Schools) i pro dospělé.

 

Zkouška PET se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

  • čtení a psaní (Reading and Writing)
  • poslech (Listening)
  • mluvený projev (Speaking)

 

Paper 1 - Reading and Writing (1 hodina 30 minut)

(čtení - 5 částí, 35 otázek; psaní - 3 části, 7 otázek)

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a porozumět textům ze zdrojů jakou jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát by měl být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu, způsobu, jakým text působí na čtenáře, a také si poradit s gramatickými strukturami a neznámou slovní zásobou.

Cvičení, která se vyskytují v této části zkoušky, jsou přetvoření vět, reagování na krátké zprávy zahrnující tři body, psaní neformálního dopisu nebo vyprávění, složeného z cca 100 slov.

Paper 2 - Listening (35 minut)

(4 části, 25 otázek)

V této části zkoušky se hodnotí porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty nebo dialogy. Kandidát by mě nejen porozumět obsahu nahrávky, ale také být schopen poznat postoje a záměry mluvících osob.

Paper 3 - Speaking (10 - 12 minut)

(4 části)

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen plynule klást a odpovídat na otázky týkající se jeho života, vyjádřit, co má a nemá rád atd.

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity