Osvědčení o znalosti jazyka A2

Kdykoliv po dohodě

Žáci, kteří navštěvují 2.(3.) ročník kurzu Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy mohou své studium zakončit zkouškou Osvědčení o znalosti jazyka A2.
Tuto zkoušku lze skládat po absolvování výuky v rozsahu cca 250–300 vyučovacích hodin.
Žáci se mohou ke zkoušce přihlásit po dohodě s vyučujícím.
Cena zkoušky je 1000,- Kč, platba probíhá v den zkoušky. Nelze platit prostřednictvím společností Benefit Plus a Benefity.

Popis zkoušky:

1. Obsah zkoušky je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a
    v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému
    i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech
    v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím
    programem.

2. V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje:
a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 250–300 slov
b) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 3–4 
     minut
c) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce

3. Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 80 minut.

4. V ústní části zkoušky, která trvá 10–15 minut, se u uchazeče ověřuje schopnost
    pohotově reagovat v běžných situacích denního života.

Žák vykoná písemnou část zkoušky úspěšně, pokud uspěje v každé dílčí části alespoň ze 60 %.
Při dosažení horšího výsledku není žák připuštěn k ústní části; úspěšně vykonané dílčí části nelze uznat pro účely konání další zkoušky. Zkoušející opravují písemnou část ihned po jejím vykonání tak, aby mohla co nejdříve začít ústní část zkoušky.

 

Přijímáme poukázky a karty Benefit Plus a Benefity